เขตการปกครอง

 

เขตการปกครอง

ที่
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน)

จำนวนครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน)

1
เกาะเกิด
7
8,141
6,055
499
385
2
ขนอนหลวง
5
3,530
966
350
89
3
คลองจิก
8
15,180
12,366
919
376
4
คุ้งลาน
5
4,986
4,096
373
338
5
เชียงรากน้อย
12
19,251
6,527
4,516
516
6
ตลาดเกรียบ
8
6,691
5,628
529
310
7
ตลิ่งชัน
6
5,617
4,452
266
226
8
บางกระสั้น
17
11,726
9,221
922
253
9
บางประแดง
9
6,906
5,886
361
303
10
บ้านกรด
11
8,218
7,797
1,655
711
11
บ้านโพ
9
5,856
2,640
593
375
12
บ้านแป้ง
4
4,974
4,573
399
315
13
บ้านพลับ
5
3,537
2,855
423
354
14
บ้านเลน
12
5,964
2,667
1872
163
15
บ้านสร้าง
8
5,961
1,160
1,152
47
16
บ้านหว้า
7
7,958
6,603
500
467
17
วัดยม
8
6,691
5,753
471
310

18

สามเรือน
8
12,026
10,770
462
325
รวม
149
143,213
100,015
16,262
5,863

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
16-Jun-2010
created by : T.Kanittha