พื้นที่ปลูกพืชผัก

 

พื้นที่ปลูกพืชผัก

ที่
ตำบล
พื้นที่ปลูก (ไร่)
พื้นที่ให้ผล (ไร่)
1
เกาะเกิด
93
93
2
ขนอนหลวง
139
139
3
คลองจิก
83
83
4
คุ้งลาน
173
173
5
เชียงรากน้อย
170
170
6
ตลาดเกรียบ
570
570
7
ตลิ่งชัน
337
337
8
บางกระสั้น
1,700
1,700
9
บางประแดง
304
304
10
บ้านกรด
124
124
11
บ้านโพ
348
348
12
บ้านแป้ง
279
279
13
บ้านพลับ
1,321
1,321
14
บ้านเลน
127
127
15
บ้านสร้าง
306
306
16
บ้านหว้า
289
289
17
วัดยม
221
221
18
สามเรือน
57
57
รวม
6,641
6,641

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
16-Jun-2010
created by : T.Kanittha