ข้อมูลการผลิตข้าว

ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 9 มีนาคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 2 มีนาคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 23 กุมภาพันธ์ 60
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 16 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 9 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 2 กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 26 มกราคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 19 มกราคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 12 มกราคม 2560
ข้อมูลพื้นที่ยืนต้นข้าวนาปรัง 5 มกราคม 2560

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
10-Mar-2017
created by : T.Kanittha