ช่วงเวลาเกิดภัย
ชื่อภัย
เกษตรกร (ราย)
พื้นที่เสียหาย (ไร่)
งบประมาณ (บาท)
ข้าว
พืชสวน
พืชไร่
2 ส.ค. - 30 ธ.ค. 54
น้ำท่วม
2,755
39,744.75
2,971.75
-
103,462,816
14 มี.ค. - 29 เม.ย.54
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
233
5,636
-
-
3,415,416
24 ส.ค. - 25 พ.ย. 53
น้ำท่วม
1,549
27,478.25
1,060.25
-
62,853,075.50
8 เม.ย. - 19 เม.ย. 53
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
116
2,867
-
-
1,747,402
 1 พ.ย.- 25 ธ.ค. 2552
 
หนูนาทำลายต้นข้าว
 97
 1956
 -
 -
 1,185,336
 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
17
275
 -
 -
 166,650

 

 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
25-Mar-2012
created by : T.Kanittha