ประจำเดือนมีนาคม 2560
   

 

 

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน  ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือกับดักแมลงศัตรูพืช  แก่นายสิงห์ อันผาสุข เกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 


 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


 
ประจำเดือนมกราคม 2560


ประจำเดือนธันวาคม 2560


ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560


ประจำเดือนตุลาคม 2560


 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
10-Mar-2017
created by : T.Kanittha