การเฝ้าระวังป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

  เตือนการระบาดศัตรูพืช (แมลงบั่ว)

  เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ)

เตือนการระบาดศัตรูพืช (หอยเชอรี่)

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
16-Feb-2018
created by : T.Kanittha