การเฝ้าระวังป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

     เตือนการระบาดศัตรูพืช (แมลงบั่ว)

     เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ)

  เตือนการระบาดศัตรูพืช (ด้วงแรด)

  เตือนการระบาดศัตรูพืช (หนอนกอข้าว)

    เตือนการระบาดศัตรูพืชหอยเชอรี่

     เตือนการระบาดโรคใบด่างของแตง

     เตือนการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก

   เตือนการระบาด โรคขี้กาก หรือแคงเกอร์

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
17-May-2018
created by : T.Kanittha