เตือนการระบาดศัตรูพืช (โรคใบสีส้ม) < 19 สิงหาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยจักจั่นสีเขียว) < 18 สิงหาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (โรคใบขีดสีน้ำตาล) < 17 สิงหาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (แมลงดำหนามข้าว) < 12 สิงหาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (ผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าว) < 9 สิงหาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (หอยเชอรี่) < 23 กรกฎาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยจักจั่นสีเขียว) < 17 กรกฎาคม 2561

เตือนการระบาดศัตรูพืช (แมลงบั่ว) < 13 กรกฎาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล) < 10 กรกฎาคม 2561 >

เตือนการระบาดโรคไหม้ (ข้าว) < 5 กรกฎาคม 2561 >

เตือนการระบาดโรคเมาตอซัง (ข้าว) < 19 มิถุนายน 2561 >

เตือนการระบาดโรคใบหงิก (ข้าว) < 16 มิถุนายน 2561 >

เตือนการระบาดโรคไหม้ (ข้าว) < 14 มิถุนายน 2561 >

เตือนการระบาดโรคตายพราย (กล้วย) < 8 มิถุนายน 2561 >

เตือนการระบาดโรคราแป้ง (มะม่วง) < 4 มิถุนายน 2561 >

เตือนการระบาดโรคเมลาโนส หรือราน้ำหมาก    < 23 พฤษภาคม 2561 >

เตือนการระบาดโรคขี้กากหรือแคงเกอร์   < 16 พฤษภาคม 2561 >

เตือนการระบาดโรคแอนแทรคโนสในพริก   < 15 พฤษภาคม 2561 >

เตือนการระบาดโรคใบด่างของแตง   < 11 พฤษภาคม 2561 >

เตือนการระบาดศัตรูพืชหอยเชอรี่   < 9 พฤษภาคม 2561 >

การเฝ้าระวังป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด

 เตือนการระบาดศัตรูพืช (แมลงบั่ว)

 เตือนการระบาดศัตรูพืช (เพลี้ยไฟ)

เตือนการระบาดศัตรูพืช (ด้วงแรด)

เตือนการระบาดศัตรูพืช (หนอนกอข้าว)

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
14-Aug-2018
created by : T.Kanittha