สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2555

  สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2555

  เตือนการระบาดของ “เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล”

 

 

 

 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
25-Mar-2012
created by : T.Kanittha