ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลตามมาตรา 9

ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชนสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
16-Jun-2010
created by : T.Kanittha