หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

อัตรากำลัง

ติดต่อเรา

ห้องรับแขก      

ข้อมูลอำเภอ

ข้อมูลการเกษตร

        เขตการปกครอง

        พื้นที่ปลูกข้าวนาปี-นาปรัง

        พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

        พื้นที่ปลูกผัก

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 ตำบลเกาะเกิด
คลองจิก
 ตำบลบ้านพลับ
บางกระสั้น
ตำบลบ้านแป้ง   
สามเรือน
ตำบลบางประแดง
บ้านสร้าง
ตำบลวัดยม
บ้านกรด
ตำบลขนอนหลวง
บ้านหว้า
ตำบลบ้านเลน
ตลิ่งชัน
ตำบลบ้านโพ
คุ้งลาน
ตำบลเชียงรากน้อย
ตลาดเกรียบ

แผนพัฒนาการเกษตรฯ

 ตำบลเกาะเกิด
คลองจิก
 ตำบลบ้านพลับ
บางกระสั้น
ตำบลบ้านแป้ง   
สามเรือน
ตำบลบางประแดง
บ้านสร้าง
ตำบลวัดยม
บ้านกรด
ตำบลขนอนหลวง
บ้านหว้า
ตำบลบ้านเลน
ตลิ่งชัน
ตำบลบ้านโพ
คุ้งลาน
ตำบลเชียงรากน้อย
ตลาดเกรียบ

โครงการที่สำคัญ

ภัยธรรมชาติ

วิสาหกิจชุมชน

สถาบันเกษตรกร

องค์ความรู้ KM

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 บางปะอินออนทัวร์

        พระราชวังบางปะอิน

        วัดนิเวศธรรมประวัติ

        วัดชุมพลนิกายาราม

        ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด

        บ้านแก้วในสวน

        ตลาดโก้งโค้ง

 บอกข่าวเล่าเรื่อง  ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม -
นานาสาระ

        ข้าว

        พืชผัก-ไม้ผล

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
24-Feb-2017
created by : T.Kanittha